Servisa tālr.:
+371 22 142 142
Servisa darba laiks:
P.-Pk. 10:00 - 19:00
Servisa adrese:
Kr. Barona iela 70, Rīga.
VISAS KATEGORIJAS

Hand Sanitizer Spray Roku dezinfekcijas līdzeklis ar 70% alkohola sastāvu 100ml

9.99EUR
bool(true) bool(false) string(0) ""
Pieejamība: noliktavā 14 gab.
Piegāde: uz vietas

Hand Sanitizer Spray Roku dezinfekcijas līdzeklis ar 70% alkohola satura 100ml

Marķējums saskaņa ar Regulu (EK) 1272/2008

(CLP)/ Bīstami: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums,karstas virsmas, dzirksteles, atklāta uguns un citi aizdegšanās avoti.

Nesmēķēt.

Tvertni stingri noslēgt. Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.

SASKARĒ AR ĀDU: (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu.

Noskalot ādu ar ūdeni (vai iet dušā) Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.

Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņa ar vietējiem noteikumiem.

Satur: smaržvielas

Aktīvā viela: etanols, denaturēts

Specifikācija
līdzīgas preces
Tracer 42106 LCD Foam Cleaner + Microfiber Cloth 400ml
11.42 EUR
grozā
Platinet PFS5160 Saspiests Gaiss 600ml
11.95 EUR
grozā
Baseus Tool 3in1 Austiņu Tīrīšanas Birste
5.95 EUR
grozā